DECOR VĂN PHÒNG HSBC HCM + HN + ĐN

Tên hạng mục: INTERIOR DECOR

  • Nhãn hàng: HSBC
  • Phạm vi thực hiện : 3 VĂN PHÒNG Ở HCM , Hà Nội, Đà Nẵng

Hình ảnh minh họa