Gondola's End KOTEX

  • Tên hạng mục: Gondola's End
  • Nhãn hàng: KOTEX
  • Phạm vi thực hiện : Kênh MTtoàn quốc
  • Thời gian thực hiện đơn hàng: Tháng 09/2019

Hình ảnh minh họa