Nhân viên phòng Sales

Nhiệm vụ chính
  • Công việc của nhân viên Sales Executive là phát triển nguồn khách hàng mới, chủ yếu là đối tượng khách hàng doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ vé máy bay và các dịch vụ liên quan đến du lịch hoặc công tác. Quản lý và duy trì các khách hàng hiện tại đang sử dụng dịch vụ tại công ty và hoàn thành các công việc liên quan công ty giao cho.
Yêu cầu
  • Có bằng đại học
  • Kinh nghiêm chuyên môn ít nhất 2 năm